Tekstcorrectie

Laatste controle van uw eigen tekst? Check!

Tekstontwerp

Inspiratieloos? Laat ons helpen!

Schrijfcoaching

Eindelijk eens verder gaan? Hier is hulp!

Opschriftstelling

Memoires, dagboeken, reisverslagen? Digitalisatie!

Tekstcorrectie

Zakelijk

Een tekst is pas echt voltooid als deze van koptekst tot voettekst klopt, maar hoe veel energie gaat erin zitten om tot dat punt te komen? Misschien heeft u de tekst in ruwe opzet al lang klaar. Dat is een goed moment om er iemand anders naar te laten kijken.
Natuurlijk kunt u zelf veel tijd in het document gaan steken om ervoor te zorgen dat alle grammaticale onregelmatigheden boven water komen, maar alleen de echt geoefende schrijvers en lezers zien hier wanneer ‘verandert’ gebruikt wordt in plaats van ‘veranderd’ of andersom, of herkennen het verschil tussen een ‘lange afstandsraket’ en een ‘lange-afstandsraket’. Bovendien leest u vaak over uw eigen fouten heen, omdat u weet hoe de zin is opgebouwd en wat u ermee wil zeggen.
Misschien hoort u zelfs wel bij de groep mensen die het juiste gebruik van taal niet belangrijk vindt, omdat het immers ‘om de boodschap gaat’. Vertrouw ons op het moment dat we u zeggen dat u niet de enige bent die zo denkt. In een maatschappij waarin juist taalgebruik ondergesneeuwd raakt, is het negeren van de manier van communicatie aan de orde van de dag. Daarom willen we u de volgende situatie voorleggen.
U bent op zoek naar een loodgieter voor een lekkage in uw huis. Nadat u een zoekadvertentie geplaatst heeft, reageren er twee mensen. De eerste omschrijft zijn werk met de woorden “yo ik fix je kraan wel fftjes jonge”, de tweede gebruikt de volgende zin: “Graag zou ik u helpen met uw probleem, opdat u er de komende tijd zonder zorgen tegenaan kunt.” Als u eerlijk bent tegenover uzelf, zou u basis van deze tekst dan een voorkeur hebben?
Heeft u de bovenstaande vraag met “nee” beantwoord, dan hoort u bij een uiterst kleine groep mensen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat het overgrote merendeel van de bevolking eerder geneigd is tot vertrouwen wanneer de communicatie van de andere partij tiptop in orde is. Het is bizar, eigenlijk, want u heeft aan de hand van de reacties van de loodgieters geen enkel idee van het antwoord op de vraag wie nu beter werk verricht. Om daar meer zekerheid over te krijgen, zou u moeten zoeken naar recensies of moeten rondvragen aan andere mensen. Herkent u het struikelblok? Op het moment dat mensen er in den beginsel niet vanuit gaan dat u te vertrouwen bent en goed werk verricht, moet de positieve ervaring vanuit andere mensen komen. Wilt u met uw tekst het risico lopen dat mensen worden afgeschrikt, tenzij hen wordt verteld dat de service goed is?
De taal hoort uw tekst te ondersteunen, niet te ondermijnen. Die ondersteuning kunnen wij bieden.

Particulier

Veel mensen hebben in hun jeugd wel eens geprobeerd een verhaal te schrijven. Is u dit gelukt, dan mag u uzelf al gelukkig prijzen. Niet iedereen speelt het klaar een verhaalwereld te bedenken en alle personages die daarin een rol spelen – laat staan een serie gebeurtenissen die tot de verbeelding spreken. Wij nemen ons spreekwoordelijke petje voor u af.
Heeft u meteen zin in het schrijven van een nieuw verhaal, maar heeft u het idee dat het vorige verhaal taaltechnisch niet helemaal klopt? Wij gaan graag voor u op onderzoek uit om te bepalen of er nog verbeterpunten zijn. Niet alleen zijn we op die manier met tekst bezig, maar we vinden het ook gewoon leuk verhalen te lezen. U zou er ons dus ook een groot plezier mee doen. Een win-winsituatie, noemen ze zoiets.
Alsof we tekstuele vergrootglazen zijn, kunnen we uw verhaal van begin tot eind doornemen. Dit doen we niet alleen om aan te geven waar het fout ging, maar ook waar het excellent is. Gemeende complimenten geven is immers ook een manier van stimulans die in de huidige samenleving vaak wordt vergeten.
Bekijkt u het onderstaande voorbeeld eens.

Het regent buiten. Het regent zo hard dat ik nauwelijks kan zien waar ik loop, en niets anders kan horen dan het geluid van water dat neerklettert op steen, op ijzer, op plastic, op kleding en op hout. Het is alsof ik alleen ben in een wereld die alleen maar donkerder word. Daarom ren ik. Ik ren om een schuilplaats te zoeken. Ik ren om licht te vinden. Maar omdat ik niets kan zien, mis ik ook de paal voor me. Tot ik die raak.
Allereerst vinden we de herhaling van ‘ik ren’ zonder meer mooi gekozen, omdat het de haast van het personage benadrukt. Het enige waar hij of zij aan kan denken, is uit de regen geraken. Hoewel dit een mooi staaltje was van inleving in het personage, liet de auteur het op dat gebied juist ook afweten. De openingszin van dit fragment doet ons eerst denken dat degene die de woorden uit binnen is, waar het droog is. Mensen zijn er nu eenmaal toe geneigd te benoemen wat niet in hun nabijheid is.
Vervolgens gaat onze aandacht uit naar de gedachten van het personage. In gevaar en in staat van opperste concentratie krijgen de meeste mensen last van tunnelvisie. Ook hun gedachten gaan zo werken. Het personage beschrijft echter in één keer dat hij of zij niets kan zien en kan horen én dat de regen neervalt op specifieke oppervlakken. Ons leek het realistischer deze dingen te splitsen en de aandacht van het personage niet te laten uitgaan naar het oppervlak waar de druppels op terechtkomen (deze oppervlakken hadden ook geen verdere toegevoegde waarde).
De inleving in het personage komt dan langzaam op gang, maar moet nog een laatste horde over voordat het niveau van de genoemde herhaling bereikt is. Naast het feit dat de volgende zin een grammaticale fout bevat (“word” hoort “wordt” te zijn) doet het woordgebruik afbreuk aan de kracht die zin kan hebben. Wanneer het personage namelijk beschrijft dat het is alsof hij of zij alleen is, wordt hier automatisch mee geïmpliceerd dat hij of zij wel weet dat het eigenlijk niet het geval is. De schrijver wilde echter een gevoel van isolement weergeven, waarbij hij die implicatie niet kon gebruiken. Datzelfde geldt in zekere zin voor het einde van de zin; op het moment dat de omgeving nog steeds donkerder kan worden, valt het op het beschreven moment nog mee.
De volgende opmerking heeft te maken met het vluchten van het personage. Op de eerste plaats is er iets tekstueels op te merken over het deel ‘”ik ren om een schuilplaats te zoeken”. Wat ons betreft gebeuren het rennen en het zoeken in één keer en is het echte doel van het personage het vinden van een schuilplaats. Het gebruiken van dit woord zou zelfs de herhaling versterken.
Ten slotte wordt het verhaal in de tegenwoordige tijd geschreven en zou de verteller in het verhaal niet al moeten weten wat er gaat gebeuren. Dit is natuurlijk afhankelijk van de wensen van de schrijver, maar uit het oogpunt van realisme mogen we verwachten dat de paal waar het personage tegenaan rent als een verrassing komt. Op de manier zoals het beschreven staat, wordt de paal echter al aangekondigd.
Uiteindelijk kwam het fragment eruit te zien zoals hieronder.
Het regent hier zo hard dat ik nauwelijks kan zien waar ik ren. Ik hoor ook niets, behalve het geluid van water dat overal op neerklettert. Ik ben alleen in een wereld die op haar donkerst is. Daarom ren ik. Ik ren om een schuilplaats te vinden. Ik ren om licht te vinden.
Dan raak ik een paal. Ik had het rotding niet gezien […]
U begrijpt dat het tijdrovend kan zijn een lang werk op deze manier te corrigeren, maar met genoeg geduld en wilskracht mag het eindresultaat er zijn. Zit uw verhaal nog niet in dit stadium of heeft u moeite met het onder woorden brengen van uw verhaal, dan kunnen we u ook daarmee helpen. Wij bieden namelijk schrijfcoaching die u als het ware aan de hand neemt op de weg die u wilt inslaan, waarbij we ook letten op de stijl en eventuele hordes die u nog kan tegenkomen.

Tekstontwerp

Brief(hoofd)

Dat wij creatief zijn, horen we op regelmatige basis. Gelukkig zijn we dat, want het geeft ons de mogelijkheid onze creativiteit voor u te gebruiken. Onze specialisaties houden namelijk niet op bij het corrigeren van platte tekst, maar gaan nog door. Zo zijn wij er bijvoorbeeld uitstekend toe in staat uw briefhoofd te ontwerpen.
Alsof het briefhoofd nog niet genoeg is, zijn wij er ook toe bereid standaardbrieven en/of –documenten op te stellen die specifiek gericht zijn op de doelen die u voor ogen heeft. Wellicht heeft uw bedrijf werkprocedures waar een duidelijke structuur in aangebracht moet worden, of heeft u zelfs nog geen procedures en hoopt u hier verandering in te brengen met een duidelijke opzet.
Wanneer u ons zodanig vertrouwt dat u onze verdere hulp ook apprecieert, kunt u Write Order op een freelance-basis inhuren om deze werkprocedures binnen een af te spreken tijdsperiode vorm te geven. Meer hierover staat beschreven in onze specialisatie ‘opschriftstelling’.

Bijzondere tekst

Onze creativiteit, gecombineerd met onze kennis van taal, stelt ons er zelfs toe in staat bijzondere teksten te schrijven. Heeft u bijvoorbeeld al eens gehoord van een acrostichon? Dit stijlmiddel houdt in dat elke eerste letter van een regel of alinea een op zichzelf staande boodschap vormt.
Een simpel voorbeeld:
Al waren de dagen soms zwaar,
Niets weegt op tegen dit moment.
De pracht van het leven gezien -
Yes, hij is er!
Dit geboortebericht spelt de naam van het geboren zoontje (Andy) al. Ondanks het feit dat dit een simpel voorbeeld, zijn er hele mooie creaties mogelijk met een acrostichon en met andere stijlmiddelen.
Misschien wilt u wel een (ludiek) lied schrijven voor een familielid dat vijftig jaar oud wordt, maar wil de tekst niet vlotten? Alles is mogelijk. Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden!

Schrijfcoaching

Vaker dan eens komt het voor dat iemand vol goede moed begint aan het schrijven van een (zakelijk) artikel, een column, een blog of zelfs een boek, maar halverwege afhaakt omdat het niet wil vlotten. Het gebrek aan motivatie kan aanwezig zijn, maar wat als het probleem dieper geworteld zit? Wij horen mensen vaak spreken over een writer’s block. Dat is jammer; niemand zou zich gehinderd moeten voelen te schrijven, het minst van alles door zichzelf. Dit is echter een probleem dat met enige sturing op te lossen is.
Schrijfcoaching is zo veel meer dan alleen maar ‘teksten lezen die mensen geschreven hebben en daar een lijst op- en aanmerkingen over opstellen’. Echt coachen, zoals u dat bij Write Order zult zien, start waar het zou moeten: in het begin. Iedereen kan immers achteraf verbeterpunten aanwijzen, maar waar vindt u tips en richtlijnen waarmee u de volgende keer meteen aan de slag kunt?
Een zakelijke tekst is heel anders dan een tekst die ter vermaak wordt gecreëerd. Dat weten wij en daarom houden we er rekening mee als er over stijl gesproken wordt. Zinnen beginnen met het voegwoord ‘en’ is uit den boze op sommige momenten, terwijl het op andere momenten van toegevoegde waarde kan zijn.
Hetzelfde geldt voor zinnen die een eigen alinea vormen.
Wij verwachten binnen deze specialisatie meer verzoeken te krijgen van hobbyisten – personen die een boek aan het schrijven zijn en daarbij enige feedback op prijs stellen. ‘Schrijven’ als hobby of als professie wordt vaak maar oppervlakkig aangedaan binnen gesprekken, waardoor de moeilijkheden niet aan de orde komen. Iedereen die al eens geprobeerd heeft een niet-schrijver uit te leggen dat het niet lukt een bepaalde scène te schrijven omdat het juiste gevoel mist, weet waar hij het over hebben.
Met een unieke combinatie van schrijfoefeningen, diepgaande gesprekken en het aandachtig bekijken van eigen werk (want daar gaat het uiteindelijk om) hopen we van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor al die personen wiens doel het is een prachtige tekst te creëren. Want zeg nu zelf: bestaat er een beter moment om trots en blij te zijn dan het moment waarop je iets voltooien kunt dat al jaren je wens is?
Wij reizen met u mee over het pad van taal en verbeelding tot u zich sterk genoeg voelt. Als u op eigen benen durft te staan of, om in de context te blijven, met eigen hand durft te schrijven, zwaaien we u uit en zien we graag waar u terecht komt.

Opschriftstelling

Veel van onze specialisaties richten zich op het aanpassen en aanvullen van bestaande teksten. Toch kan Write Order zich ook prima vinden in het creëren van teksten vanaf het nulpunt. Of u nu in het bedrijfsleven zit en gebukt gaat onder de opdracht werkprocedures op te stellen – terwijl u het al zo druk heeft! – of in uw privésituatie wenst memoires op te stellen, Write Order wil u helpen het maximale resultaat te bereiken.
Misschien is het zelfs zo dat een oudere generatie dagboeken of reisverslagen heeft bijgehouden. Helaas heeft papier de eigenschap dat het gedurende de jaren achteruit gaat, waardoor u in de toekomst misschien niet meer kunt pronken met of genieten van de schrijfsels van uw familie. Dat zou zonde zijn en daarom wil Write Order u helpen met het digitaliseren van deze documenten. Maakt u zich daarbij geen zorgen over eventuele slecht leesbare handschriften; daar weten wij raad mee!